Zdravo Sadje - Zelenjava

by Zdravo Sadje - Zelenjava

Zgodovina Sadja in Zelenjave!

Človek je poskušal pridelovati sadje in zelenjavo že pred več kot 10000 leti. Dokaz so zoglenela jabolka, ki so jih arheologi našli v prazgodovinskih hišah v Turčiji.

Različne najdbe sadja ter zelenjave kažejo, da je imel konec paleolitika človek, ki se je ukvarjal z nabiralništvom in lovom, znanje o različnih rastlinah in njihovi uporabnosti. O prvih zametkih vrtnarstva lahko začnemo govoriti z opuščanjem nomadskega življenja in ustalitve na enem mestu. Pred približno 10.000 leti so se pojavili prvi zametki vrtov. To so bile manjše površine, na katerih so gojili zdravilne rastline. Obdane so bile z živo mejo. Prve prave vrtove najedemo pri Sumercih okoli 3000 do 4000 let pr. n. št. Okoli hiš so napravili sadovnjake, gredice z zelišči in zelenjavo.